Aankoop & Financiering

In Tsjechië kan het definitieve koopcontract voor een nieuwe woning pas worden gesloten op het moment dat het object is gerealiseerd. Daarom wordt vooraf een overeenkomst gesloten waarbij beide partijen afspreken dat de koper door middel van het definitieve koopcontract tot aankoop zal overgaan en de verkoper tot verkoop zodra de woning is gebouwd. Dit heet een "Overeenkomst tot het aangaan van een toekomstige koopovereenkomst". Deze overeenkomst is voor beide partijen bindend. Hierin zijn alle condities en voorwaarden van het uiteindelijke koopcontract voor beide partijen opgenomen.

Deze procedure geldt ook voor Residence Lipno. De overeenkomst tot het aangaan van een toekomstige koopovereenkomst wordt gesloten binnen de looptijd van het reserveringscontract. Na ondertekening heeft de kopende partij gedurende vier weken de mogelijkheid om de financiering te regelen.

Op het moment dat de nieuwe woning opgeleverd wordt, ondertekenen beide partijen het definitieve koopcontract. Dit gebeurt bij een notaris of advocaat, die de handtekeningen legaliseert. Daarna wordt de koopakte opgestuurd naar het kadaster om ingeschreven te worden in het openbare register. Echter, anders dan in Nederland, kan deze registratie enkele weken in beslag nemen. Nadat het kadaster de transactie heeft verwerkt is de koper formeel eigenaar van de nieuwe woning inclusief kavel.

Optie

U kunt kosteloos een optie nemen van twee weken.

Reserveringscontract

Deze is vrijblijvend en bedoeld om gedurende een periode van vier weken de voorlopige koopovereenkomst af te sluiten. Hiervoor doet u een aanbetaling van € 3.000,- (te verrekenen met de uiteindelijke koopprijs).

Voorlopige koopovereenkomst

Dit is een bindende verplichting van beide partijen en wordt bij oplevering van de woning opgevolgd door het definitieve koopcontract. In de voorlopige koopovereenkomst zijn eveneens de betalingstermijnen vastgelegd.

Definitieve koopovereenkomst

Deze wordt afgesloten bij oplevering van de woning via een advocaat of notaris. Na betaling van de laatste termijn wordt het koopcontract ter registratie bij het kadaster aangeboden. Dit kan enkele weken in beslag nemen. Hierna staat de woning met kavel in de openbare registers op naam van de koper.

Financiering

Vastbouw heeft voor toekomstige kopers voor dit project gunstige condities bij lokale banken bedongen. Doordat de bank de specificaties van het project en uw nieuwe woning kent, heeft u ook het gemak van een snelle afwikkeling.

Blijf in contact

Volg ons via Facebook of blijf op de hoogte via Twitter.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. De informatie wordt u -namens Residence Lipno- verstrekt door de makelaar

afm